Chiisaki tabigeinin (1925) Hiroshi Shimizu

Pays de productionJapon

Générique technique

RéalisateurHiroshi Shimizu
Société de production Shochiku Company (Tokyo)
Directeur de la photographieYoshiyasu Hamamura

générique artistique

Kinuyo Tanaka
Nobuko Yonetsu
Kunimatsu Ogawa
Mimichi Tamagawa

Bibliographie

Exploitation