Mori no kajiya (1929) Hiroshi Shimizu

[Le Forgeron de la fôret]

Pays de productionJapon
Durée30 mn
>> Rechercher "Mori no kajiya" dans le catalogue Ciné-Ressources
imprimer

Générique technique

RéalisateurHiroshi Shimizu
Assistant réalisateurYasushi Sasaki
ScénaristeTokusaburo Murakami
Société de production Shochiku Company (Tokyo)
Directeur de la photographieTarô Sasaki

générique artistique

Masao Inoue(Kyosuke Ikeda)
Kaoru Futaba(Toyono Ikeda)
Kinuyo Tanaka(Omitsu)
Eiji Oshimoto(Ichiro Ikeda)
Ichirô Yuki(Jiro Ikeda)
Takeshi Sakamoto(le professeur)
Fumiko Okamura(Kaoru Shimada)
Hideo Fujino(Kosaku Matsuoka)
Shintarô Takiguchi(Ichiro enfant)

Bibliographie

Exploitation