Fukuaki no seishun (1956) Senkichi Taniguchi

Pays de productionJapon
Procédé image35 mm - Couleur
>> Rechercher "Fukuaki no seishun" dans le catalogue Ciné-Ressources
imprimer

Générique technique

RéalisateurSenkichi Taniguchi
Assistant réalisateurKihachi Okamoto
ScénaristeToshirô Ide
Société de production Toho
ProducteurTomoyuki Tanaka
Directeur de productionBoku Morimoto
Directeur de la photographieKazuo Yamada
Ingénieur du sonWataru Konuma
Compositeur de la musique originaleUrato Watanabe
DécorateurKazuo Ogawa

générique artistique

Akira Takarada(Shinichi Takada)
Kyôko Aoyama(la fugueuse)
Tatsuya Nakadai(Daizennokami Honjo)
Yoko Tani(Asia)
Ken Uehara(Ryukichi Ogata)
Atsuko Ichinomiya(Madame Nakajima)
Eijiro Tono(le policier)
Sadako Sawamura(Chikako)
Kokuten Kodo(le vieil oncle)
Yoshio Kosugi(Onishika)
Ichiro Chiba
Momoko Kôchi
Yasuhisa Tsutsumi
Roland Lesaffre

Bibliographie

Exploitation