Hijosen no onna (1933) Yasujiro Ozu

Femmes et voyous

Pays de productionJapon
Durée100 mn
>> Rechercher "Hijosen no onna" dans le catalogue Ciné-Ressources
imprimer

Générique technique

RéalisateurYasujiro Ozu
Assistant réalisateurAkira Kiyosuke
Assistant réalisateurKenkichi Hara
Assistant réalisateurToyotomi Sano
Assistant réalisateurHiroo Hiratsuka
ScénaristeTadao Ikeda
Société de production Shochiku Company (Tokyo)
Directeur de la photographieHideo Mohara
Directeur artistiqueYoneichi Wakita
MonteurKazuo Ishikawa
MonteurMinoru Kuribayashi

générique artistique

Kinuyo Tanaka(Tokiko)
Joji Oka(Jyoji)
Sumiko Mizukubo(Kazuko)
Hideo Mitsui(Hiroshi)
Yumeko Aizome(Misako)
Yoshio Takayama(Senko)
Koji Kaga(Misawa)
Yasuo Nanjo
Reikô Tani
Seiji Nishimura
Chishû Ryû
Nobuo Takemura
Shunsaku Kashima

Bibliographie

Exploitation