Nagaya shinshi roku (1947) Yasujiro Ozu

Récit d'un propriétaire

Pays de productionJapon
Durée72 mn
DistributeurCarlotta Films (source : ADRC)
>> Rechercher "Nagaya shinshi roku" dans le catalogue Ciné-Ressources
imprimer

Générique technique

RéalisateurYasujiro Ozu
Assistant réalisateurTakeo Hongô
Assistant réalisateurShokichi Tsukahara
Assistant réalisateurKôzô Yamamoto
Assistant réalisateurKôzô Tashiro
Assistant réalisateurYoshiharu Takeda
ScénaristeYasujiro Ozu
ScénaristeTadao Ikeda
Société de production Shochiku Company (Tokyo)
Directeur de la photographieYuharu Atsuta
Ingénieur du sonYoshisaburo Seno
Compositeur de la musique originaleIchiro Saito
Directeur artistiqueTatsuo Hamada
MonteurYoshi Sugihara

générique artistique

Chôko Iida(Tané)
Hohi Aoki(Kohei)
Eitarô Ozawa(le père)
Mitsuko Yoshikawa(Kikuko)
Reikichi Kawamura(Tamekichi)
Hideko Mimura(Okiku)
Chishû Ryû(Tashiro)
Takeshi Sakamoto(Kawayoshi)
Eiko Takamatsu(Tome)
Taiji Tonoyama(le photographe)
Fujiyo Nagafune
Tani Yoshino
Seiji Nishimura

Bibliographie

Exploitation