Shukujo to hige (1931) Yasujiro Ozu

La Dame et les barbes

Pays de productionJapon
Durée75 mn
>> Rechercher "Shukujo to hige" dans le catalogue Ciné-Ressources
imprimer

Générique technique

RéalisateurYasujiro Ozu
Assistant réalisateurKôjirô Sasaki
Assistant réalisateurAkira Kiyosuke
ScénaristeKomatsu Kitamura
Rédacteur des intertitresZenichi Horikawa
Société de production Shochiku Company (Tokyo)
Directeur de la photographieHideo Mohara
Directeur de la photographieMinoru Kuribayashi
CadreurYuharu Atsuta
DécorateurYoneichi Wakita
MonteurHideo Mohara
MonteurMinoru Kuribayashi

générique artistique

Tokihiko Okada(Kiichi Okajima)
Hiroko Kawasaki(Hiroko)
Chôko Iida(le mère de Hiroko)
Satoko Date(Satoko)
Ichiro Tsukida(Teruo Yukimoto)
Toshiko Iizuka(Ikuko, la soeur de Teruo)
Mitsuko Yoshikawa(madame Tsukida)
Takeshi Sakamoto(le majordome)
Tatsuo Saito
Sôtarô Okada
Yasuo Nanjo
Fumiko Katsuragi
Tokkan Kozo
Tomio Aoki

Bibliographie

Exploitation