Miyamoto Musashi (1945) Kenji Mizoguchi

Pays de productionJapon
Procédé image35 mm - NB
>> Rechercher "Miyamoto Musashi" dans le catalogue Ciné-Ressources
imprimer

Générique technique

RéalisateurKenji Mizoguchi
ScénaristeMatsutaro Kawaguchi
ScénaristeKan Kikuchi
Société de production Shôchiku Eiga Company (Tokyo)
Directeur de la photographieMinoru Miki
Coordinateur des combatsHiromasa Kono

générique artistique

Chojuro Kawarasaki(Musashi Miyamoto)
Kinuyo Tanaka(Shinobu Nonomiya)
Kanemon Nakamura(Kojiro Sasaki)
Kigoro Ikushima(Genichiro Nonomiya)

Bibliographie

Exploitation