Jigoku-mon (1953) Teinosuke Kinugasa

La Porte de l'enfer

Pays de productionJapon
Sortie en France25 juin 1954
Procédé image35 mm - Couleur
Durée88 mn
DistributeurFilms Sans Frontières (Les) (source : ADRC)
>> Rechercher "Jigoku-mon" dans le catalogue Ciné-Ressources
imprimer

Générique technique

RéalisateurTeinosuke Kinugasa
Assistant réalisateurKenji Misumi
ScénaristeTeinosuke Kinugasa
Auteur de l'oeuvre originaleKan Kikuchid'après la pièce "Le Mari de Kesa"
Auteur de l'adaptation françaiseJean Cocteau
Société de production Daiei Studios
ProducteurMasaichi Nagata
Directeur de productionTomeo Adashi
Distributeur d'origine SOFRADIS - Societé Française de Distribution
Distributeur d'origine Pathé Overseas
Directeur de la photographieKôhei Sugiyama
Ingénieur du sonShyohe Miyauchi
Ingénieur du sonYukio Umihara
Compositeur de la musique originaleYasushi Akutagawa
Directeur artistiqueYoshinobu Nishioka
DécorateurKisaku Itô
CostumierSanzo Wada
MaquilleurShima Yoshimitsu
CoiffeurToshikazu Noyuchi
MonteurShigeo Nishida

générique artistique

Kazuo Hasegawa(Moritoh Enda)
Machiko Kyô(Lady Kesa)
Isao Yamagata(Wataru Watanabe)
Yataro Kurokawa(Shigemori)
Kôtarô Bandô(Rokuroh)
Jun Tazaki(Kogenta)
Koreya Senda(Gen Kiyomori)
Masao Shimizu(Nobuyori)
Tatsuya Ishiguro(Yachuta)
Kenjiro Uemura(Masanaka)
Gen Shimizu(Saburosuke)
Michiko Araki(Mano)
Yoshie Minami(Tone)
Kikue Môri(Sawa)
Ryosuke Kagawa(Yasutada)
Shinobu Araki(Iesada)
Kunitaro Sawamura(Moritada)
Kanji Koshiba(Munemori)
Fujio Harumoto(Kanefusa)
Taiji Tonoyama(Kakisuke)
Hiroshi Mizuno(Otoami)
Shôzô Nanbu(Sadafusa)
Shintarô Nanjô(Tanenari)
Toshiaki Konoe(Masazumi)
Eigoro Onoe(Kunitsune)
Seishirô Hara(Mitsusada)
Saburo Date(Tomoyuki)
Yukio Horikita(Heita)
Ryûji Fukui(Naganobu)
Fumihiko Yokoyama(Giheiji)
Akira Shimizu(Yoshiharu)
Kazue Tamaoki(Narije)
Tokio Oki(Tadamitsu)
Togo Onami(Tadatsuna)
Kiyoshi Takikawa(Tomomori)
Kan Ueda(un pêcheur)
Sumao Ishihara(un pêcheur)
Jun Fujikawa(un samouraï)
Tadashi Iwata(un samouraï)

Bibliographie

Périodiques

Sites Internet

Exploitation

Tournage

Dates de tournage

Début : Juillet 1953
Fin : Septembre 1953

Palmares