Haru wa gofujin kara (1932) Yasujiro Ozu

Le Printemps vient des femmes

Pays de productionJapon
>> Rechercher "Haru wa gofujin kara" dans le catalogue Ciné-Ressources
imprimer

Générique technique

RéalisateurYasujiro Ozu
ScénaristeTadao Ikeda
ScénaristeTakao Yanai
Société de production Shochiku Company (Tokyo)
Directeur de la photographieHideo Shigehara
MonteurHideo Shigehara

générique artistique

Jiro Shirota(Yoshida)
Tatsuo Saito(Kato)
Yukiko Inoue(Miyoko)
Hiroko Izumi(Masako)
Takeshi Sakamoto(Sakaguchi)
Reikô Tani

Bibliographie

Exploitation