Shichimencho no yukue (1924) Kenji Mizoguchi

Pays de productionJapon
>> Rechercher "Shichimencho no yukue" dans le catalogue Ciné-Ressources
imprimer

Générique technique

RéalisateurKenji Mizoguchi
ScénaristeShûichi Hatamoto
Société de production Nikkatsu Corporation (Tokyo)
Directeur de la photographieSeiichi Uchida

générique artistique

Hiroshi Inagaki
Yutaka Mimasu
Yoshizuke Koizumi
Junichi Kitamura
Yoshiko Tokugawa
Eiji Takagi

Bibliographie

Exploitation