Samidare zoshi (1924) Kenji Mizoguchi

Pays de productionJapon
>> Rechercher "Samidare zoshi" dans le catalogue Ciné-Ressources
imprimer

Générique technique

RéalisateurKenji Mizoguchi
ScénaristeKoju Yokoyama
Société de production Nikkatsu Corporation (Tokyo)
Directeur de la photographieSeiichi Uchida

générique artistique

Utako Suzuki(Kashiru)
Teruko Katsura(Tsurur)
Yoshizuke Koizumi(Jonen)
Hiroshi Inagaki
Yutaka Mimasu
Harue Ichikawa
Morio Mikoshiba
Kunijiro Fujiwara

Bibliographie

Exploitation