Jokyo (1960) Yasuzô Masumura, Kon Ichikawa, Kozaburo Yoshimura

[Testaments de femmes]

Pays de productionJapon
Procédé image35 mm - Couleur
Durée100 mn
>> Rechercher "Jokyo" dans le catalogue Ciné-Ressources
imprimer

Générique technique

RéalisateurYasuzô Masumura
RéalisateurKon Ichikawa
RéalisateurKozaburo Yoshimura
ScénaristeToshio Yasumi
Auteur de l'oeuvre originaleShôfû Muramatsud'après un roman
Société de production Daiei Studios
ProducteurMasaichi Nagata
Directeur de la photographieSetsuo Kobayashi
Directeur de la photographieHiroshi Murai
Compositeur de la musique originaleYasushi Akutagawa
MonteurTatsuji Nakashizu

générique artistique

Ayako Wakao(Kimi)
Hiroshi Kawaguchi(Tabata)
Jiro Tamiya(Harumoto)
Sachiko Hidari(Satsuki)
Fujiko Yamamoto(Tsuneko)
Eiji Funakoshi(Yasushi)
Machiko Kyô(Omitsu)
Ganjirô Nakamura(Gosuke)
Junko Kano(Yumiko)
Chieko Murata(Otatsu)
Jun Negishi(Kanemitsu)
Hitomi Nozoe(une fille)

Bibliographie

Exploitation