Toda ke no kyodai (1941) Yasujiro Ozu

Les Frères et les soeurs Toda

Pays de productionJapon
Durée106 mn
>> Rechercher "Toda ke no kyodai" dans le catalogue Ciné-Ressources
imprimer

Générique technique

RéalisateurYasujiro Ozu
Assistant réalisateurHamao Negishi
Assistant réalisateurNobuo Nishikawa
Assistant réalisateurKiyoshi Suzuki
Assistant réalisateurKôzô Yamamoto
Assistant réalisateurKoji Tamura
ScénaristeYasujiro Ozu
ScénaristeTadao Ikeda
Société de production Shochiku Company (Tokyo)
ProducteurRishichirô Isono
Directeur de la photographieYuharu Atsuta
CadreurKozuo Suzuki
Compositeur de la musique originaleSenji Itô
Directeur artistiqueTatsuo Hamada
CostumierTaizô Saitô
MonteurYoshiyasu Hamamura

générique artistique

Hideo Fujino(Shintaro Toda)
Fumiko Katsuragi(l'épouse de Toda)
Mitsuko Yoshikawa(Chizuru, la fille ainée de Toda)
Tatsuo Saito(Shinichiro, le fils ainé de Toda)
Kuniko Miyake(Kazuko l'épouse de Shinichiro)
Shin Saburi(Shojiro le fils de Toda)
Yoshiko Tsubouchi(Ayako la fille de Toda)
Toshiaki Konoe(Amamiya l'époux de Ayako)
Mieko Takamine(Setsuko)
Michiko Kuwano(Tokiko)
Reikichi Kawamura(Suzuki)
Chôko Iida(Kiyo la servante)
Masao Hayama(Ryokichi)
Chishû Ryû(Inoue)
Takeshi Sakamoto
Reikô Tani
Isamu Yamaguchi
Fumiko Okamura
Seiji Nishimura
Chyoko Fumitani
Yaeko Izumo
Harurô Takeda

Bibliographie

Exploitation