Kaishain seikatsu (1929) Yasujiro Ozu

La Vie d'un employé de bureau

Pays de productionJapon
>> Rechercher "Kaishain seikatsu" dans le catalogue Ciné-Ressources
imprimer

Générique technique

RéalisateurYasujiro Ozu
ScénaristeKogo Noda
Société de production Shochiku Company (Tokyo)
Directeur de la photographieHideo Shigehara

générique artistique

Tatsuo Saito(Shintaro Tsukamoto)
Mitsuko Yoshikawa(Fukuko Tsukamoto)
Shôichi Kofujita
Seiichi Katô
Tomio Aoki
Teruaki Ishiwatari
Takeshi Sakamoto

Bibliographie

Exploitation