Kekkon-gaku nyumon (1930) Yasujiro Ozu

Introduction au mariage

Pays de productionJapon
>> Rechercher "Kekkon-gaku nyumon" dans le catalogue Ciné-Ressources
imprimer

Générique technique

RéalisateurYasujiro Ozu
Assistant réalisateurJirô Ogawa
Assistant réalisateurKôjirô Sasaki
ScénaristeTadao Ikeda
Société de production Shochiku Company (Tokyo)
Directeur de la photographieHideo Shigehara
DécorateurHiroshi Mizutani

générique artistique

Tatsuo Saito(Mitsuo Kitamiya)
Sumiko Kurishima(Toshiko, l'épouse de Mitsuo)
Shinyô Nara(le frère de Mitsuo)
Minoru Takada(Shinichiro Takebayashi)
Shizue Tatsuta(Mineko)
Mitsuko Yoshikawa
Fumiko Okamura

Bibliographie

Exploitation