Yoru (1923) Kenji Mizoguchi

Pays de productionJapon
>> Rechercher "Yoru" dans le catalogue Ciné-Ressources
imprimer

Générique technique

RéalisateurKenji Mizoguchi
ScénaristeKenji Mizoguchi
Société de production Nikkatsu Corporation (Tokyo)
Directeur de la photographieJunichiro Aojima
Directeur artistiqueYoshiaki Kamehara

générique artistique

Hiroshi Inagaki(Sankichi)
Haruyo Ichikawa(Oroku)
Kôichi Katsuragi
Yoneko Sakai
Kunio Gomi
Kaoru Yasuse
Hatsuko Takahashi
Mariko Aoyama
Kaoru Hose
Kiyoko Umeda

Bibliographie

Exploitation