Jingi naki tatakai (1973) Kinji Fukasaku

Combat sans code d'honneur - Qui sera le boss à Hiroshima ?

Pays de productionJapon
Procédé image35 mm - Couleur
Durée99 mn
DistributeurWild Side (source : ADRC)
>> Rechercher "Jingi naki tatakai" dans le catalogue Ciné-Ressources
imprimer

Générique technique

RéalisateurKinji Fukasaku
ScénaristeKazuo Kasahara
Auteur de l'oeuvre originaleKoichi Iiboshi
Société de production Tôei Company
ProducteurHiroshige Goto
ProducteurGoro Kusakabe
Directeur de la photographieSadaji Yoshida
Compositeur de la musique originaleToshiaki Tsushima
DécorateurTakatoshi Suzuki
MonteurShintarô Yoshida

générique artistique

Bunta Sugawara
Hiroki Matsukata
Kunie Tanaka
Eiko Nakamura
Tsunehiko Watase
Goro Ibuki
Nobuo Kaneko
Toshie Kimura
Tamio Kawaji
Mayumi Nagisa
Asao Uchida
Shinichiro Mikami
Hiroshi Nawa
Shinji Takano
Keiji Takamiya
Shôtarô Hayashi
Kinji Nakamura
Harumi Sone
Asao Koike
Takashi Ebata
Seizô Fukumoto
Takuzo Kawatani
Tatsuo Umemiya

Bibliographie

Exploitation